مشاوره کسب و کار

 • بهبود فرایندها
 • تهیه نقشه راه
 • مشاوره برندینگ
 • تیم سازی

آموزش سازمانی

 • دوره های داشبورد مدیریتی
 • دوره های تخصصی اکسل
 • اینفوگرافی تخصصی مدیران
 • مکاتبات تجاری انگلیسی

توسعه فردی

 • شناخت استعداد
 • آمادگی ورود به بازار کار
 • دوره های مدیر فناوری موفق
 • یادگیری مهارت های نرم

آکادمی کسب و کار

آکادمی کسب و کار روح الامینی مجری برگزاری دوره های آموزشی کسب و کار، مهارت های مدیریت و رهبری، مشاوره کسب و کار و کوچینگ برای سازمان ها می باشد. این مجموعه با کنار هم قرار گرفتن اساتید معتبر دانشگاهی و کسب و کار شکل گرفته است.