مهارت ها و تخصص

شبکه


Microsoft windows:

·        Windows Server 2003,2008,2012

·        Windows Server 2008,2012 Network Infrastructure Configuration

·        Windows Server 2008,2012 Active Directory Configuration

·        Windows Server 2008,2012 Application Infrastructure Configuration

·        Windows 10, 8, 7, XP Configuration

Virtualization: (Design, Administration, Develop)

·        VMware VSphere 6, 5.5 (Design, Administration, Develop)

·        Hyper-V

Mikrotik Configuration:

·        MTCNA

·        MTCWE

VOIP: (Design, Administration, Develop)

·        Elastix Server

·         Eyebeam

·        X-lite, PBX, Spark

Microsoft Lync 2013: (Design, Administration, Develop)

Microsoft Exchange 2013, 2010: (Design, Administration, Develop)

Forefront TMG: (Design, Administration, Develop)

Microsoft SharePoint 2013: (Design, Administration, Develop)

Microsoft SQL Server: (Design, Administration, Develop)

GFI Monitor: (Design, Administration, Develop)

 


زبان های برنامه نویسی:

·        تسلط بر C#

·        تسلط بر HTML, CSS

·        تسلط بر SCRUM TFS

·        آشنایی با ASP.Net

·        آشنایی با Python

مدیریت پروژه و برنامه ریزی:

·        تسلط بر MS Project

·        تسلط بر Primavera

·        آشنایی کامل با استاندارد PMBOK

نرم افزارهای Microsoft Office:

·        Word, Excel, Access, PowerPoint

·        Visio, Publisher, OneNote, InfoPath

نرم افزارهای طراحی دوبعدی و سه بعدی:

·        تسلط بر 3DMax,V-ray, CATIA, SOLIDWORKS, AutoCAD

نرم افزارهای گرافیکی :

·        Photoshop, CorelDraw, FreeHand

نرم افزارهای تدوین فیلم :

·        Premiere, Aftereffect, Edius

زبان تجاری:

·        تسلط کامل بر مکاتبات تجاری و اصول و ضوابط آن

·        آشنایی کامل با امور سفارشات بین المللی و ضوابط مالی

·        گشایش اعتبارات LC


کسب و کار:

·        تسلط بر نرم افزار Bizagi

·        استانداردهای مدل های توسعه کسب و کار


سوابق تحصیلی

 

مدارک مرتبط با شبکه

·     مدرک Network+ از سایبرتک

·     مدرک MCITP از سایبرتک

·     مدرک بین المللی MCITP از مایکروسافت

·     مدرک مجازی سازی VMWare از سماتک

·    مدرک بین المللی میکروتیک MTCNAمدارک مرتبط با برنامه نویسی

·     مدرک .Net Framework Application Development Foundation I از مجتمع فنی تهران

 

مدارک مرتبط با زبان خارجی


·     مدرک زبان انگلیسی IELTS Academic

·     مدرک زبان فرانسوی B1 از موسسه قطب راوندی

·    مدرک زبان ایتالیایی A1,A2,B1 از سفارت ایتالیا

 

مدارک مرتبط با طراحی

·     مدرک CATIA Level 1 از جامعه قالب سازان ایران

·     مدرک CATIA Level 2 از جامعه قالب سازان ایران

·     مدرک SOLIDWORKS از جامعه قالب سازان ایران

·     مدرک AutoCAD از سازمان فنی و حرفه ای کشور

  

مدارک مرتبط با کامپیوتر

·     مدرک رایانه کار درجه 2 از سازمان فنی و حرفه ای کشور