شبکه :

:Microsoft windows

·        Windows Server 2003,2008,2012

·        Windows Server 2008,2012 Network Infrastructure Configuration

·        Windows Server 2008,2012 Active Directory Configuration

·        Windows Server 2008,2012 Application Infrastructure Configuration

·        Windows 10, 8, 7, XP Configuration

Virtualization: (Design, Administration, Develop)

·        VMware VSphere 6, 5.5 (Design, Administration, Develop)

·        Hyper-V

Mikrotik Configuration:

·        MTCNA

·        MTCWE

Microsoft Lync 2013: (Design, Administration, Develop)

Microsoft Exchange 2013, 2010: (Design, Administration, Develop)

Forefront TMG: (Design, Administration, Develop)

Kerio Control: (Design, Administration, Develop)

Microsoft SharePoint 2013: (Design, Administration, Develop)

GFI Monitor: (Design, Administration, Develop)

Evidian : (Administration)

·        SSO

 

زبان های خارجی:

·        تسلط بر انگلیسی

·        تسلط بر فرانسوی

·        تسلط بر ایتالیایی

رایانش ابری:

·        تسلط بر اصول و مفاهیم رایانش

·        تسلط بر ذخیره سازی ابری

·        تسلط بر HA

زبان های برنامه نویسی:

·        تسلط بر C#

·        تسلط بر HTML, CSS

·        تسلط بر SCRUM TFS

·        آشنایی با ASP.Net

·        آشنایی با Python

مدلسازی و هوش تجاری:

·        تسلط بر MS BI

·        تسلط بر DAX

پایگاه داده:

·        تسلط بر SQL Server

·        تسلط بر Oracle

مدیریت پروژه و برنامه ریزی:

·        تسلط بر MS Project

·        تسلط بر Primavera

·        آشنایی کامل با استاندارد PMBOK

نرم افزارهای Microsoft Office:

·        Word, Excel, Access, PowerPoint

·        Visio, Publisher, OneNote, InfoPath

نرم افزارهای طراحی دوبعدی و سه بعدی:

·        تسلط بر 3DMax,V-ray, CATIA, SOLIDWORKS, AutoCAD

نرم افزارهای گرافیکی :

·        Photoshop, CorelDraw, FreeHand

نرم افزارهای تدوین فیلم :

·        Premiere, Aftereffect, Edius

زبان تجاری:

·        تسلط کامل بر مکاتبات تجاری و اصول و ضوابط آن

·        آشنایی کامل با امور سفارشات بین المللی و ضوابط مالی