کلاس اکسل پیشرفته- روزهای زوج

نمرات قبول شدگان :


ردیف

نام و نام خانوادگی

نمره

1

سینا غزنوی

96

2

ابوالفضل ذوالفقاری

90

3

مریم براتی

94

4

سیده مهسا فصیح

91

5

مونا حسنی

94

6

محمد اسدی

96

7

احمد قربانی

90

8
محسن بهرامی
90
9
نیوشا حسنی
92