کلاس اکسل پیشرفته- روزهای پنجشنبه

نمرات قبول شدگان :


ردیف

نام و نام خانوادگی

نمره

1

خانوم همدانی

100

2

خانوم فرهمند

100

3

خانوم عطارد

95