کلاس اکسل پیشرفته- روزهای زوج

نمرات قبول شدگان :


ردیف

نام و نام خانوادگی

نمره

1

آذین صالحی

98

2

راحله آبیار

96

3

منیره مهرابی نژاد

92

4

رضا بصیری نمین

96

5

سوسن یوسف زاده

94