در لیست زیر می توانید نام هنرجویان فارغ التحصیل را مشاهده کرده و نمره و شماره گواهینامه آنها را مشاهده نمایید.


عکس
نام لاتین
نام فارسی
شماره مدرک
نام دوره
نمره


Arash Afraz
آرش افراز
EX-1001-A1852
اکسل در مدریت
90


Rahim Asghari
رحیم اصغری
EX-1003-R1798
اکسل در مدریت92


Maysam Mohammadi
میثم محمدی
EX-1002-M1318
اکسل در مدریت90


Masoud Safayan

مسعود صفائیان
EX-1004-M894
اکسل در مدریت95


Sahand Biglary
سهند بیگلری
    AD-1005-S1468
اکسل پیشرفته
100


Mehdi Keshani
مهدی کشانی
WI-1006-M900
ویندوز 10
100


Amir Ali Mohebi
امیر علی محبی
AD-1007-A200
اکسل پیشرفته100


Eram Gholipour kojeli
ارم قلی پور کوجلی
AD-1008-E232
اکسل پیشرفته90
سازمان ها و نهادهای محترم نیز با ارسال لیست به نشانی reza.rouholamini@yahoo.com درخواست استعلام خود را ارسال نمایید.