این کتاب مناسب افرادی است که می خواهند در ادارات و سازمان ها داده های حجیم خود را آنالیز کرده و در قالب نمودارها و نماهای قابل فهم ارائه کنند. خیلی از مدیران به دنبال این هستند که در حین تصمیم گیری برای استراتژی کاری خود اطلاعات موجود خود را به صورت جمع بندی شده و خلاصه مشاهده کنند.

مشاهده خبر