گالری تصاویر


 • کلاس اکسل پیشرفته با حضور 10 نفر از هنرجویان در تاریخ 18 آبان به پایان رسید

  (برای مشاهده ادامه تصاویر روی تصویر بالا کلیک نمائید)

 • کلاس شرکت ریل ترابر سبا

  (برای مشاهده ادامه تصاویر روی تصویر بالا کلیک نمائید)

 • کلاس اکسل پیشرفته با حضور 7 نفر از هنرجویان در تاریخ 23 دی ماه به پایان رسید

  (برای مشاهده ادامه تصاویر روی تصویر بالا کلیک نمائید)

 • کلاس اکسل پیشرفته- مجتمع صنایع فولاد

  (برای مشاهده ادامه تصاویر روی تصویر بالا کلیک نمائید)

 • کلاس با حضور 8 نفر از هنرجویان در تاریخ 5 اسفند به پایان رسید

  (برای مشاهده ادامه تصاویر روی تصویر بالا کلیک نمائید)

 • سمینار یکروزه فناوری اطلاعات سالن اجتماعات شهرداری منطقه 11 تهران

  (برای مشاهده ادامه تصاویر روی تصویر بالا کلیک نمائید)

 • سمینار یکروزه هوش سالن اجتماعات شهرداری منطقه 11 تهران

  (برای مشاهده ادامه تصاویر روی تصویر بالا کلیک نمائید)

 • سمینار یکروزه فناوری اطلاعات سالن اجتماعات شهرداری منطقه 2 تهران

  (برای مشاهده ادامه تصاویر روی تصویر بالا کلیک نمائید)

 • کلاس با حضور 8 نفر از هنرجویان در تاریخ 27 اردیبهشت ماه به اتمام رسید

  (برای مشاهده ادامه تصاویر روی تصویر بالا کلیک نمائید)

 • کلاس اکسل پیشرفته در تاریخ 18 تیرماه با حضور 10 هنرجو به پایان رسید

  (برای مشاهده ادامه تصاویر روی تصویر بالا کلیک نمائید)

 • کلاس اکسل پیشرفته که با حضور 6 هنرجو در 28 تیرماه به پایان رسید

  (برای مشاهده ادامه تصاویر روی تصویر بالا کلیک نمائید)