کتاب های آموزشی

کتاب های آموزشی

 • کتاب آموزش کاربردی نرم افزار EXCEL 2016

  برای سفارش می توانید تعداد سفارش خود را

  به آدرس reza.rouholamini@yahoo.com ارسال فرمایید و در محل کار یا منزل تحویل بگیرید.

  چاپ از انتشارات ناقوس


 • کتاب آموزش کاربردی نرم افزار word 2016

  برای سفارش می توانید تعداد سفارش خود را به آدرس reza.rouholamini@yahoo.com ارسال فرمایید و در محل کار یا منزل تحویل بگیرید.


  چاپ از انتشارات ناقوس


  در زیر می توانید بخشی از تمرینهای کتاب را برای نمونه دریافت نمایید

  177 کیلوبایت