کتاب های آموزشی

کتاب های آموزشی

 • اصول طراحی داشبورد

  Dashboard Design Principles

 • کتاب زبان تخصصی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

  English for Computer science and Information Technology

 • کتاب آموزش کاربردی نرم افزار EXCEL 2016

  EXCEL 2016 Practical Training Book

 • کتاب آموزش کاربردی نرم افزار word 2016

  Word 2016 Practical Training Book