سرفصل ها و محتوای مکالمه تجاری- مهارت اول دوره زبان تجاری


طول دوره زمان برگزاری تاریخ شروع دوره شهریه (تومان) ظرفیت کلاس تعداد ثبت نام کنندگان ثبت نامنام دوره: زبان تجاری

هدف: شبیه سازی و یادگیری کلیه فرایندهای تجاری

توضیح: در این دوره هر شخص تمامی موقعیت ها و موقعیت های کاری را تجربه می کند و با عملی انجام دادن آن در یک محیط واقعی، اصطلاحات و امور آنرا فرا میگیرد.

به گونه ای که با تعریف سناریوهای واقعی و تخصیص موقعیت ها به هر شخص در سمت های مختلف شغلی در تمامی حالت ها قرار گرفته و آموزش های لازم را فرا میگیرد.

این دوره دارای 4 مرحله می باشد که هر مرحله پیش نیاز مرحله بعد می باشد

مرحله اول : مکالمه تجاری روزمره – صحبت در موقیعت های تجاری


مدت دوره : (50 ساعت)

طول دوره: 1 ماه و نیم

مرحله دوم: مکاتبات – سفارشات – تهیه پروپوزال فنی – تهیه گزارشات


مدت دوره : (35 ساعت)

طول دوره: 1 ماه

مرحله سوم: تقویت شنیداری تجاری


مدت دوره: (35 ساعت)

طول دوره: 1 ماه

مرحله چهارم: محیط واقعی تجاری


مدت دوره: (50ساعت)

طول دوره: 1 ماه و نیم

در این دوره در کنار انجام سناریو های واقعی یکسری آموزش های عمومی نیز داده می شود به عنوان مثال:

فن بیان، شکل ظاهری حضور در جلسه و ... خاطر نشان می گردد که تمامی این دوره ها نیز به زبان انگلیسی برگزار می شود.


مجموع زمانی دوره: 170 ساعت ( 34 جلسه)

نفرات اول و دوم هر دوره برای مرحله بعد تخفیف ثبت نام دریافت می کند.

در پایان دوره به هنرجویانی که هر چهار مهارت را به اتمام برسانند مدرک داده می شود.