سرفصل ها و محتوای اکسل در حسابداری


طول دوره زمان برگزاری تاریخ شروع دوره شهریه (تومان) ظرفیت کلاس تعداد ثبت نام کنندگان ثبت نام

توضیحات دوره:

دوره آموزشی فوق به آن بخش از توانایی اکسل که مورد توجه عموم حسابداران بوده تاکید دارد.کاربرد های مختلف اکسل در حسابداری و مدیریت مالی و سرمایه گذاری و حسابداری مدیریت مدلسازی شده و شرح داده میشود. برخی از مدلسازی ها شامل حقوق و دستمزد،تهیه صورت های مالی اساسی،هزینه یابی مرحله ای،برنامه سازی سود،محاسبه بازده و ریسک سرمایه گذاری،... میباشد.


مخاطبین دوره :


·     بانک ها و موسسات مالی و اعتباری


·     شرکت های تامین سرمایه


·     شرکت های سرمایه گذاری


·     شرکت های کارگزاری


·     شرکت های لیزینگ


·     مشاوران مالی و اقتصادیسرفصل دوره:


*           آدرس دهی و ساختار توابع

*           توابع مالی و حسابداری

*           نمودارها در اکسل

*           فرمول های متنی، تاریخ

*           توابع جست و جو در اکسل

*           قالب بندی شرطی

*           ایجاد گزارشات

*           طراحی و تحلیل بودجه