در این مقاله نحوه نصب سرور Downstream که در اکثر سازمانها به دلیل مسائل امنیتی استفاده می شود می پردازیم